Algemene voorwaarden

DEEL I ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Amazing Belgium. Op de gehele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Amazing Belgium. Amazing Belgium biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.


DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL
Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

 

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook de service te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief credit card informatie), onversleuteld kan worden overgebracht en (a) transmissies over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

 

DEEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen uitsluitend geretourneerd of geruild worden overeenkomstig ons Retourbeleid.
Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

 

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTUUR- EN REKENINGINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of verzendingsadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, gelieve ons Terugkeerbeleid te raadplegen.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider(s).
Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

 

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of het Internet zal of kan worden gebruikt; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Service of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.


 

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten geleverd aan u via de dienst worden (behalve zoals uitdrukkelijk vermeld door ons) geleverd "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.
In geen geval zal Amazing Belgium, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die met behulp van de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord Amazing Belgium en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden dienen naar ons te worden verzonden via hello@amazing-belgium.com.

 

 

 DEEL II VOUCHER VERKOOP

 

 

DEEL 1 - ONS AANBOD
Wij vermelden uitdrukkelijk in ons aanbod wanneer dit slechts voor een bepaalde tijd geldig is of aan specifieke voorwaarden onderworpen is. Wij beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wij aan u verkopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om u in staat te stellen een goede afweging te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.

Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra wij uw reischeque per e-mail versturen. Indien de uitgever van uw kaart weigert akkoord te gaan met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering en/of het niet leveren van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelmandje. Daarna geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens door. U hoeft geen leveringsmethode te kiezen, aangezien wij de reisvoucher per e-mail zullen verzenden. In de laatste stap wordt u naar een overzichtspagina geleid, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door op de knop "Nu kopen" te drukken, met als onderschrift "bestelling met betaling". Als u deze stappen hebt voltooid, wordt uw aankoop definitief.

SECTIE 2 - PARTNERS

Amazing Belgium plaatst aanbiedingen van Partners op de Website, welke aanbiedingen u accepteert,
door het kopen van een Voucher.
Elke aanbieding die Amazing Belgium namens een Partner op de Website plaatst, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en beperkt in de tijd, tenzij de aanbieding voorwaarden en/of
voorwaarden voor aanvaarding in het aanbod zijn opgenomen.
Een overeenkomst komt tot stand met een Partner op het moment dat het minimum aantal personen de Voucher koopt en het verschuldigde bedrag door u aan Amazing Belgium is voldaan.
Indien het bedrag niet van uw bankrekening/creditcard kan worden afgeschreven, dan ontvangt u geen Voucher.
Amazing Belgium is nimmer partij bij de overeenkomst met Partner. Amazing Belgium is derhalve nimmer verplicht en kan niet verplicht worden tot levering van de door Partner aangeboden producten of diensten. De
samenstelling van de deal kan te allen tijde worden gewijzigd en type- of spelfouten zijn
voorbehouden.


SECTIE 3 - VOUCHERS

Bij aankoop van een product en het bedrag is afgeschreven van uw bankrekening/creditcard ontvangt u binnen 24 uur na uw bestelling een reisvoucher.
U dient de Voucher met de unieke Vouchercode erop aan de Partner te tonen op uw telefoon of deze uit te printen en in te leveren bij Partner. Als de Vouchercode niet leesbaar is, de Vouchercode niet overeenkomt met de checklist of de Voucher niet kan worden getoond, heeft Partner het recht om zijn/haar dienst te weigeren.

De Voucher dient binnen de op de Voucher aangegeven termijn te worden ingewisseld. Indien geen termijn op de Voucher is aangegeven, dan kan de Voucher binnen maximaal zes maanden na verzending van de Voucher worden ingewisseld.

Tenzij anders aangegeven op de Voucher, is de Voucher niet te combineren met andere aanbiedingen, kan de Voucher slechts eenmaal worden gebruikt, dient het tegoed in één keer te worden opgebruikt en worden er geen bedragen op de Voucher terugbetaald.

HOOFDSTUK 4 - OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij hetzij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmachtsituatie, hetzij de overeenkomst definitief ontbinden.

Gevallen van overmacht zijn alle omstandigheden buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer stakingen, brand, onderbreking van de energievoorziening of van telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk uitvallen van de webshop, verlate levering of uitblijven van levering door leveranciers of andere derden,...

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Als de Voucher niet door Partner kan worden ingewisseld, als gevolg van omstandigheden die volledig buiten de macht van Amazing Belgium liggen (zoals, maar niet beperkt tot, het staken van de bedrijfsactiviteiten van een schuldsaneringsregeling of het intrekken van een licentie), en Amazing Belgium heeft het bedrag dat u aan Partner heeft betaald al betaald, dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van het bedrag dat u aan Amazing Belgium heeft betaald.
Zodra het voor Social Deal blijvend onmogelijk wordt om haar verplichtingen na te komen door het bestaan van een overmachtsituatie, of zodra de overmachtsituatie langer dan zes weken duurt of zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 

HOOFDSTUK 5 - KLACHTEN

Wij hopen dat al onze klanten steeds 100% tevreden zijn. Mocht u desondanks klachten hebben over onze dienstverlening, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via hello@amazing-belgium.com. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Alle contracten die wij sluiten met onze klanten worden, ongeacht hun woonplaats, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van België zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze contracten. Indien ten gevolge van internationaal recht het recht van een ander land van toepassing is, zal de interpretatie van de huidige voorwaarden in eerste instantie gebeuren in overeenstemming met de Belgische Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

SECTIE 6 - ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

U hebt het recht Amazing Belgium mee te delen dat u afziet van de aankoop zonder een boete te moeten betalen of uw redenen op te geven binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het artikel of het sluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde de dag volgend op de dag waarop u uw bestelde voucher per e-mail hebt ontvangen. Alle verzoeken tot annulering van de aankoop moeten schriftelijk worden ingediend bij hello@amazing-belgium.com
De terugbetaling zal worden uitgevoerd binnen 14 dagen nadat het herroepingsrecht is uitgeoefend, voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat is betaald voor de aankoop van de voucher.
Na de herroepingstermijn van 14 dagen is het niet meer mogelijk om uw voucher te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.