Terugbetalingsbeleid

Travel Deals (hotels, restaurants & activiteiten)

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk en het herroepingsrecht is niet van toepassing voor reisdeals. 

Producten

U hebt het recht Amazing Belgium mee te delen dat u afziet van de aankoop zonder een boete te moeten betalen of uw redenen op te geven binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het artikel of het sluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde de dag volgend op de dag waarop u uw bestelde voucher per e-mail hebt ontvangen. Alle verzoeken tot annulering van de aankoop moeten schriftelijk worden ingediend bij hello@amazing-belgium.com 

De terugbetaling zal worden uitgevoerd binnen 14 dagen nadat het herroepingsrecht is uitgeoefend, met een dergelijke voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat is betaald voor de aankoop van de voucher.

Na de herroepingstermijn van 14 dagen is het niet meer mogelijk om uw voucher te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.